top of page

UPPSÄTTNINGAR

2021

av Frank Wedekind i bearbetning av Robin N Spegel

2019 - 2020

av Jack Thorne, baserat på boken av John Ajvide Lindqvist

2017

av William Shakespeare i bearbetning av Isabel Cruz Liljegren

2016

av Emelie Sterner & Johan Paus

Utbildningar

Choreography - Intensive course

2019

School for new dance development (SNDO), Amsterdam

Teaterregi - Kandidatexamen

2016 - 2019

Stockholms konstnärliga högskola (DI)

Designingenjör - Kandidatexamen

2008 - 2011

Chalmers Tekniska Högskola

Annan yrkeserfarenhet

Engineering Partner

2016

Teknisk uppdragsledare - CEVT Tire development

Volvo Cars

2013 - 2016

Teknisk uppdragsledare - Tire development

Rücker Nord

2011 - 2013

Teknisk uppdragsledare - Tire development

bottom of page